Naše farma

V souladu s přírodou a s úctou ke všemu živému. Mít radost nejen z toho, co dělám, ale i jak to dělám. Tak, abych se za své počínání nemusela stydět.

Jmenuji se Hana, ale všichni mi od mala říkají spíš Hanička. I přesto, že je mi 23 let. Jsem holka z polabských Semic, která se nebojí lidí ani práce. Miluju Českou republiku, naší vesnici, rodinu, přírodu, zvířata a hokejovou Spartu. Baví mě spousta věcí, ale tou zásadní pro vaši informaci je pěstování rostlin, a hlavně práce rukama doprovázená čerstvým vzduchem. Něco tvořit a vidět tvorbu za sebou. Mít radost nejen z toho, co dělám, ale i jak to dělám. Pracovat na něčem, co mi dává smysl.
 Své podnikání beru jako možnost rozletu, seberealizace ale také ohromný závazek. Konkrétně vůči mé rodině a blízkým, sobě a mým zákazníkům, a také generacím, které přijdou po mě. A také vůči přírodě. Snažím se hospodařit uvědoměle. Tak, jak hospodařil už můj praděda. Tak, abych se sama nebála sníst cokoliv z toho, co pěstuji. Ať už syrové nebo v jakékoliv úpravě. Abych se za své počínání hlavně sama před sebou nemusela stydět.

Na polích mých rodičů o celkové rozloze asi 10 hektarů pěstuji spolu se svou rodinou a přáteli přes 50 druhů rostlin. Tato biodiverzita slouží jako alibi v tom, že nepoužíváme chemikálie. Neorganické postřiky totiž nejsou univerzální, takže jedné plodině pomůžou ale dalším deseti by ublížili. Živiny půdě vracím organickými hnojivy, která získávám jak od zvířat, které samy chováme, tak i od krav žijících v přívětivých podmínkách blízkých farem. Půdu bereme jako jedno ze svých největších bohatství a podle toho k ní také přistupujeme. Necháváme několika hektarové plochy odpočinout klidně i 5 let. Za přílišného mokra do polí nevjíždíme těžkou technikou, ale bedny plné čerstvé zeleniny či bylinek odnášíme ručně. S vodou neplýtváme a k vodním tokům přistupujeme s respektem. Nejsou nám lhostejné ani plochy kolem našich pozemků. Proto udržujeme meze a remízky, nepřioráváme si z cest či zeleně ani kousek navíc.


S láskou
Hana Součková